Statusbesiktning

Status-besiktning

ABC Projektledning har stor erfarenhet av de olika områdena som vi täcker upp med våra ingenjörer.

 

Vi hjälper till med alla tjänsterna som:

Statusbesiktning av tekniska installationer

Statusbesiktning inför upprättande av underhållsplan

Statusbesiktning inför eller efter köp

Statusbesiktning efter skada

Statusbesiktning inför fortsatt arbete

 

 

Inom ABC finns besiktningsmän som bildar den besiktningsgrupp ni behöver för ert projekt.

Vi har besiktningsmän för följande områden att erbjuda inom er besiktningsgrupp:

Bygg

Stomme

Tak

Elinstallation

Styrinstallation

Ventilation

Rörinstallation VVS

Mark

Fasad

Hiss

 

 

 

 

Vi har Certifierade och av SBR godkända ingenjörer inom

 

Entreprenadbesiktning Elrevisioner Överlåtelsebesiktning Statusbesiktning

 

Mail: info@abcprojektledning

Copyright @ All Rights Reserved