Elrevision

Elrevision av elanläggningar

Elrevisioner aviseras av EN (Elektriska Nämnden) till fastighetsägaren.

 

Har du fått avisering så är du välkommen att maila oss för att få bli kontaktade av en av EN godkänd elingenjör.

 

Besiktningsrutinen i korthet

1 ABC Projektledning kontaktar er och kommer överens om uppdraget

2 Ni väljer vår elingenjör i EN:s systen EN2010

3 Ingenjören kvitterar uppdraget i EN2010

4 Ni kontaktas för lämplig besiktningstid

5 Besiktningen genomförs

6 Ingenjören registrerar besiktningen i EN2010

7 Ni erhåller utlåtande från EN2010

8 Efter åtgärd av eventuella anmärkningar intygas detta i EN2010

9 Fastigheten är godkänd för kommande treårsperiod

 

 

Vad besiktas under en Elrevision

Hela fastigheten inklusive alla ytor, lokaler och tillhörande byggnader besiktas.

 

All elinstallation synas av gällande skador, slitage eller felaktiga installationer.

 

Dokumenterade skötsel och underhållsrutiner granskas gällande elanläggningen.

 

Vad är syftet med elrevisioner

Minskning av elolyckor

Reducering av brandrisker

Hålla ner försäkringskadekostnader

 

 

 

Vi har Certifierade och av SBR godkända ingenjörer inom

 

Entreprenadbesiktning Elrevisioner Överlåtelsebesiktning Statusbesiktning

 

Mail: info@abcprojektledning

Copyright @ All Rights Reserved